Ontdek de

Herinnerkring

Voor iedereen die werkt rond levenseinde, rouw en verlies organiseren we deze gratis online bijeenkomst om te ervaren welke meerwaarde de Herinnerkring kan leveren binnen jouw organisatie, bedrijf of praktijk.

inschrijvenmeer info

Kom ontdekken wat het kan betekenen voor jouw aanbod en doelgroep. Tegelijk bieden we de gelegenheid om andere professionals uit de branche te leren kennen.

Wat is een Herinnerkring?
Een Herinnerkring is een samenkomst van een familie, groep of team rondom het leven en afscheid van iemand in hun midden die palliatief of al gestorven is. 

In een Herinnerkring zorgen wij ervoor dat de bijeenkomst een bijzondere en gezamenlijke ervaring wordt. Wij helpen mensen hun herinneringen en anekdotes, maar ook hun belevingen en emoties te delen met elkaar als familie, team of groep.

Daarvoor werken wij met terugspeeltheater, een methode die op een verbindende, rituele en artistieke wijze vorm geeft aan bijeenkomsten. Dit resulteert in een gedeelde beleving, vernieuwde herinneringen en een diepere verbinding met elkaar.

Denk daarbij aan een voorstelling:

 • om het leven van een stervende of overledene te eren en te vieren.
 • om een herdenkingsmoment voor een overleden iemand vorm te geven.
 • om mooi afscheid te nemen van de mensen die achterblijven.
 • in de aanloop naar belangrijk overgangsmoment waar de aanwezigheid van een dierbare gemist wordt zoals een bruiloft, een bijzondere verjaardag, een geboorte of een jubileum.
 • om de gemeenschappelijke ervaringen te delen rondom de dood (vb. kind verloren, huisdier, in het afgelopen jaar iemand verloren,…)

In samenwerking met organisaties spelen we ook thematische voorstellingen op vraag voor publiek met een gedeelde verlieservaring:

 • mensen die iemand verloren door zelfdoding
 • mensen die leven met een levensveranderende ziekte
 • mensen die een zwangerschapsafbreking (door abortus of miskraam) ervaren hebben

Wat is terugspeeltheater?
Terugspeeltheater is een originele, interactieve vorm van improvisatietheater. Op basis van verhalen en ervaringen van het publiek maken onze spelers en de muzikant ter plekke theater. Elke ervaring wordt vanuit empathie en op een intuïtieve, artistieke manier ‘teruggespeeld’ naar de verteller en het publiek. Wij doen dat zorgzaam, respectvol en zonder oordeel. Niemand moét iets vertellen en alles is welkom.

Wat levert het op?

 • verbinding door gezamenlijk delen en beleven
 • erkenning en herkenning
 • inzicht en ontroering
 • rust en troost
 • nieuwe (perspectieven op) herinneringen
 • zuurstof voor relaties

Wie ben jij?

 • Uitvaartprofessional zoals begrafenisondernemer, rouwfotograaf, rouwbloemist, rouwvideograaf, aanbieder van uitvaartlocatie en koffietafel, ritueelbegeleider,…
 • Rouwprofessional zoals rouwtherapeut, palliatieve zorgverlener,…
 • Andere professional die werkt rond levenseinde zoals bemiddelaar bij levenseinde, nalatenschapscoach,…

Wat staat er op het programma?
We zorgen er eerst voor een laagdrempelige kennismaking. Daarna luisteren we naar herinneringen en verhalen die op dat moment door de deelnemers verteld willen worden en spelen we die terug. Terloops geven we meer uitleg over onze aanpak en de mogelijkheden. Er is voldoende ruimte voor vragen.

Wanneer?
Dinsdag 24 oktober van 20-22u.
Past deze datum niet? Schrijf je dan zeker in voor onze updates of maak een afspraak voor een ander moment.

Waar?
Online! Onze voorstellingen vinden doorgaans plaats in de fysieke ruimte en dat vinden we zelf ook het fijnst! Dankzij onze internationale zustergroep zijn we ook erg bekwaam in online terugspeeltheater. We weten intussen allemaal dat online werken wel wat voordelen heeft. Daarom besloten we deze gratis voorstelling online aan te bieden zodat jij je niet hoeft te verplaatsen en mensen kan ontmoeten van overal.

Wil je erbij zijn?
Registreer je dan snel met het formulier hieronder, plaatsen zijn beperkt. Je krijgt ten laatste de dag voordien de link.

Ja, ik wil de Herinnerkring ontdekken!