Onze klanten

Voor wie?

De verandering in actie

Levenzegt stimuleert en faciliteert dialoog en biedt ondersteuning bij organisatieontwikkeling, maatschappelijke verandering, persoonlijke groei en dialoog.

Daartoe ontwikkelt Levenzegt interventies met interactief en participatieve theatermethodieken voor:

Bedrijven en netwerkorganisaties

Levenzegt ondersteunt bedrijven bij hun ontwikkelings- en veranderingstrajecten door middel van theater. Met ons aanbod van verschillende theatervormen helpen wij:

 • weerstand bij verandering transformeren naar veranderingsbereidheid
 • analyseren van problemen binnen uw organisatie zowel op individueel, team-, als organisatieniveau.
 • helder en overtuigend een boodschap over te brengen
 • medewerkers hun communicatievaardigheden te trainen en leidinggevenden hun leiderschapsvaardigheden te verdiepen en versterken

Wij spelen voorstellingen rond elk mogelijk thema. Wat je ook kan bedenken, wij kunnen het spelen. Dat doen we meestal in een fysieke ruimte. Maar we werken ook regelmatig online voor remote werkende teams.

Wij ontwikkelen voorstellingen en workshops op maat voor kleine en grote groepen:

• als (onderdeel van) een opleiding of training
als start of afronding van een opleiding of conferentie
• als interventie bij een veranderingstraject of sensibiliseringscampagne
• tijdens een vergadering of teambuilding

als invulling van een viering, afscheid of herdenking
• om een (gevoelig) onderwerp bespreekbaar te maken

• om de boodschap concreet en overtuigend te maken

Download de folder.

Of klik hier en ontvang hem in jouw brievenbus.

Opleidings-en trainingstrajecten:
Levenzegt heeft veel ervaring met het ontwikkelen van opleiding en training met theater als tool. Het helpt daarbij ook dat sommigen onder ons trainer, facilitator en/of coach zijn. We weten dus hoe een leerproces moeten ontwerpen en begeleiden

Wij begeleiden al trajecten rond:

 • assertief handelen
 • feedback geven
 • omgaan met weerstand
 • constructief omgaan met kritiek
 • problemen bespreekbaar maken en oplossen
 • omgaan met diversiteit
 • klantgerichtheid
 • grenzen aangeven
 • reageren op grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en verbale agressie
 • vaardig omgaan met conflicten

Anders netwerken:
Voor netwerkorganisaties hebben we een specifiek aanbod uitgewerkt, Ondernemersverhalen.

Non-profit organisaties

Levenzegt ondersteunt non-profit organisaties die werken aan een beter samenleving, een maatschappelijke boodschap uitdragen of maatschappelijk kwetsbare doelgroepen helpen. Met theater ondersteunen wij jullie door jullie boodschap concreet, tastbaar en toegankelijk te maken. Maatschappelijke problemen verkennen en oplossingen verzamelen en uitproberen kan via interactieve en participatieve theatervormen zoals regie- en forumtheater. Een traject met Theatre of the Oppressed of terugspeeltheater helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit de eenzaamheid en helpt hen doorheen het proces empowerment en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo’n traject sluiten we doorgaans af met één of meerdere voorstellingen voor peers of een breed publiek. Wil je als organisatie theatermethodieken integreren in jullie aanpak of methode? Dat kan. Levenzegt geeft ook opleidingen binnen organisaties om theater als tool in te zetten. Mogelijkheden zijn: 

 • Theatre of the Oppressed
 • Forumtheater
 • Interactiedrama
 • Sociodrama
 • Eenvoudige psychodramatechnieken
 • Terugspeeltheater als methode

Neem contact met ons op om je vraag te bespreken.
In de agenda vind vind je onze workshops en opleidingen in open aanbod terug.

Particulieren

Van intieme huiskamervoorstelling of een voorstelling voor al je vrienden, kennissen en familie. Een bijzondere verjaardag, huwelijk of jubileum komen we graag inhoudelijk invullen met een bijzondere vorm van improvisatietheater. Jij en je gasten vertellen anekdotes en verhalen, wij spelen ze raak terug.

Specifiek voor rond afscheid, verlies en rouw ontwikkelden we de Herinnerkring.

Neem contact met ons op om je vraag te bespreken.

Trainers, coaches, facilitators. vormings- en opleidingsinstituten

Wij voegen handen en voeten toe aan je training met realistische simulaties en rollenspelen. De meeste van onze trainingsacteurs hebben ook veel ervaring als trainer en weten dus precies hoe jou als trainer optimaal te ondersteunen.

Daarnaast maken we ook interactieve theatervoorstellingen die de theorie van jouw training toegankelijk en boeiend presenteren. Deelnemers kunnen zich desgewenst bemoeien met het verloop van de scènes of kunnen meteen experimenteren met verschillende gedragsalternatieven. We hebben ervaring met intreactieve voorstellingen voor groepen tot 150 deelnemers.

Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Stuur me een papieren folder!

Ik wil volgende folder(s):